Please wait...
Aby przedłużyć ważność twojego konta, skontaktuj się z nami

Api application ainvoices.com


Example API

Overall structure:


inquiry:

<api> - główny węzeł dokumentu
<auth> - węzeł odpowiedzialny za autoryzację
<id>- identyfikator konta
<key> - klucz autoryzacji
<cmd> - węzeł polecenia
<mod> - nazwa modułu, na którym wykonywane będą operacje
<action>- operacja, która ma zostać wykonana
<pars> - węzeł definiujący parametry operacji
<par> - parametr operacji o nazwie [parameter_name] i wartości [parameter_value]
[extend] - dodatkowe informacje w zależności od modułu i akcji

wartości wielowierszowe oraz zawierające znaki specjalne należy wprowadzać w sekcji , w przeciwnym wypadku może występować błąd wykonania


Odpowiedź
<api> - główny węzeł dokumentu
<response> - węzeł odpowiedzi
<status> - status wykonania operacji
1 - prawidłowe wykonanie
2 - błąd polecenia
3 - błąd formatu pliku
4 - błąd autoryzacji
<msg> - ok lub treść błędu
[results] - dodatkowe informacje w zależności od modułu i akcji

Odpowiedź dodawania
zwraca ilość rekordów dodanych oraz ilość rekordów, która miała zostać dodana

Odpowiedź aktualizacji

zwraca ilość rekordów zaktualizowanych oraz ilość rekordów, która miała zostać dodana